Sprawozdanie z działalności Koła PTTK Klub Górski ZDOBYWCY za okres 2013 – 2016

Rok liczba członków Klubu Górskiego ZDOBYWCY liczba imprez Klubowych  w tym
imprezy górskie w tym wielo-dniowe imprezy narciarskie imprezy kolarskie inne Liczba uczestników
2013 109 21 11 2 2 4 4 461
2014 152 28 18 1 1 5 4 669
2015 174 26 20 2 3 0 3 574
2016 163 28 24 5 1 0 3 568
razem   103 73 10 7 9 14 2272

W latach 2013-2016 Koła rozwijało się zarówno pod względem organizacyjnym jak i też pod względem rozwoju turystycznego (ilości przeprowadzonych imprez turystycznych).

Liczba członków:

W poszczególnych latach liczba członków Koła PTTK – Klub Górski ZDOBYWCY wynosiła:
I kadencja Zarządu Koła:
2007 – 51 członków, 2008 – 57 członków
II kadencja Zarządu Koła:
2009 – 63 członków, 2010 – 104 członków, 2011 – 106 członków, 2012 – 108 członków
III (bieżąca) kadencja Zarządu Koła:
2013 – 109 członków, 2014 – 152 członków, 2015 – 174 członków, 2016 – 163 członków
Liczba imprez:

Obserwując liczbę zorganizowanych imprez należy przyznać, że liczba imprez organizowanych przez Koło wykazuje tendencję wzrostową zwłaszcza imprez o charakterze turystycznym górskim, których liczba wzrosła ponad dwukrotnie. Tej tendencji towarzyszy przyrost liczby uczestników biorących udział w imprezach Koła. Sumując liczbę uczestników wszystkich imprez w latach 2013 do 2016 (do 22 XI) uzyskano imponującą sumę wynoszącą 2272 uczestników.

W poszczególnych latach liczba uczestników wynosiła:
2013 – 461 uczestników
2014 (rok jubileuszowy)  – 669 uczestników
2015 – 574 uczestników
2016 – 568 uczestników (w bieżącym roku imprezy będą jeszcze organizowane)

Osiągnięcia związane ze sprawami organizacyjnymi:
W trakcie kończącej się kadencji Koło PTTK – Klub Górski ZDOBYWCY może poszczycić się wieloma osiągnięciami. Jednym z najbardziej istotnym  jest fakt, że w wyborach w 2013 roku do władz Oddziału Babiogórskiego PTTK członkowie naszego Koła zostali wybrani do jego struktur.   W bieżącej kadencji na szczeblu Oddziału członkowie K.G. ZDOBYWCY w Zarządzie zajmują dwa stanowiska (Członka Zarządu – kol. Adam Pietraszko i Wiceprezesa Zarządu – Grzegorz Szczepaniak)a w Oddziałowej Komisji Rewizyjnej stanowisko Wiceprezesa OKR zajmuje kol. Mariusz Sowa. Koło nasze zaistniało w Oddziale Babiogórskim i stało się jednym z bardziej dostrzeganych i pozytywnie odbieranych po względem organizacyjnym Kół.

Dzięki przychylności aktualnego Prezesa Oddziału PTTK nasza siedziba od 2013 roku znajduje się w siedzibie Oddziału w Żywcu przy ul. 3 Maja 16. Ta sytuacja bardzo nam pomaga w organizacji Koła,  gdyż właśnie w tej siedzibie mogą odbywać się spotkania Zarządu Koła jak i też inne spotkania np.  spotkania opłatkowe, Kapituły Odznaczeń Koła i tak jak dzisiaj – Walne Zebranie. Dzięki przychylności Zarządu Oddziału w siedzibie posiadamy własną gablotę, która najlepiej świadczy o osiągnięciach Koła ZDOBYWCY.

Działalność Koła PTTK Klub Górsk ZDOBYWCY w okresie 2013-2016 przypadała na okres od ósmego do dwunastego roku działalności Klubu jako Koła PTTK. W związku z powyższym na naszą kadencję przypadły obchody jubileuszu 10-lecia Koła. Była to najważniejsze przedsięwzięcie ustępującego Zarządu. Z tej okazji zorganizowano wycieczkę na Rysy w dniu 31 lipca 2014 roku a także uroczysty jubileusz Koła w dniu 11 października 2014 roku, na który zaprosiliśmy przedstawicieli innych Kół oraz członków Zarządu Oddziału.

Na uwagę zasługuje też powstanie Kapituły Odznaczeń Koła jako pierwszego tego typu organu wśród kół Oddziału Babiogórskiego PTTK w Żywcu. Dzisiaj doświadczenia naszych członków kol. Anny Wróbel i kol. Beaty Stefaniuk są wykorzystywane na szczeblu Oddziału. Obie nasze członkinie działają prężnie w Oddziałowej Kapitule Odznaczeń.

Nasze Koło posiada w swych szeregach szeroko rozumianą kadrę programową PTTK, wśród których jest:
– 5 przodowników turystyki górskiej oraz
– 6 przewodników górskich – beskidzkich.

Możemy też pochwalić się strona internetową Koła o adresie: http://kgzdobywcy.pl/ na której można uzyskać więcej szczegółowych informacji o naszym Kole i aktualnie śledzić poczynania ZDOBYWCÓW.

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do osiągnięć, o których wspomniałem powyżej i zachęcam do dalszego działania na rzecz naszego Koła oraz  naszego stowarzyszenia. Innych mniej aktywnych zachęcam do działania i uaktywnienia się w działalności turystycznej.

Prezes Koła PTTK – Klub Górski ZDOBYWCY
Grzegorz Szczepaniak

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie pojawi się na stronie.


*