Nasze Inicjatywy

Klub „ZDOBYWCY” w swoich zbiorach posiada całkiem niezły księgozbiór dotyczący tematyki górskiej. Książki w biblioteczce klubowej pochodzą głownie z darowizn członków klubu oraz z nagród otrzymywanych podczas wszelakich imprez. Zachęcam wszystkich do korzystania z biblioteki. W sprawie wypożyczenia książek należy zgłaszać się do naszego skarbnika i zarazem bibliotekarza kol. Łukasza Trębacza. (A tak swoją drogą to podziwiam gościa – facet ciągnie na dwa etaty:).

W tym miejscu chciałem zaapelować do naszych Klubowiczów: Jeżeli posiadasz książki o tematyce górskiej i podróżniczej, zbędne mapy i inne wydawnictwa górskie podziel się nimi z przyjaciółmi i podaruj je do naszej biblioteki. Za hojne dary te które już wpłynęły i te które jeszcze będą z góry dziękujemy.

SPIS KSIĄŻEK KLUBU GÓRSKIEGO „ZDOBYWCY”:

L.p. Tytuł Autor
1. W stronę Pysznej Stanisław Zieliński
2. Łemkowska drewniana architektura cerkiewna Ryszard Brykowski
3. Główny szlak sudecki im. Mieczysława Orłowicza Zbigniew Garbaczewski
4. Z dziejów taternictwa Bolesław Chwaściński
5. Każdemu jego Everest Mirosław Falco Dąsal
6. W podziemiach tatrzańskich Stefan Zwoliński
7. Alpiniści Adam Bilczewski
8. Gdy krzepnie rtęć Tadeusz Piotrowski
9. W lodowym świecie Trolli Tadeusz Piotrowski
10. Niepotrzebne zwycięstwa Lionel Terray
11. Poniżej i powyżej 8000 metrów Hermann Buhl
12. Wyżej niż kondory Wiktor Ostrowski
13. K2 Ostatnia bariera Janusz Kurczab
14. W cieniu Kangczendzengi Marek Malatyński
15. Dwie Kangczendzongi Opowiadania
16. Święta Góra Sikkimu Wojciech Wróż
17. Shispare – góra wyśniona Janusz Kurczab
18. Zdobywcy Gasherbrumów p. r. Wandy Rutkiewicz
19. Skałki podkrakowskie tom 1 Krzysztof Baran
20. Skałki podkrakowskie tom 2 Krzysztof Baran
21. Słońce na ambach Wacław Korabiewicz
22. Zielone wzgórza Afryki Ernest Hemingway
23. Beskidzkie ścieżki pisarzy Edmund Rosner
24. Gra o Himalaje ojciech Giełżyński
25. Ze zivota horolezce Miroslav Smid
26. Krasy slovenska p. r. Krzysztofa Dudka
27. Karpaty Jerzy Kondracki
28. Fiatem na Rysy Janusz Rygielski
29. Wśród piasków i skał Sahary Witold Dylik
30. Panoramy górskie województwa bielskiego Edward Moskała
31. Polana Chochołowska – Izba Pamięci Wyprawy TOPR 11-12 II 1945
32. Dolina Rybnego Potoku – Babiogórskie Ścieżki
33. Tatry Polskie – Mapy WP Ornak, Giewont, Zakopane, Morskie Oko
34. Mapy z Gazety Prawnej – Tatry, Karkonosze, Bieszczady, Beskid Śląski i Żywiecki
35. Spacery i wycieczki górskie po Żywiecczyźnie Mieczysław Ryczkiewicz
36. Mapa schronisk górskich PTTK w Karpatach Zachodnich
37. Panoramy widokowe Tatr Polskich
38. 70 lat Górskiej Odznaki Turystycznej PTT – PTTK
39. Na górskich szlakach – Tatry, Beskidy, Pieniny
40. Echa pierwotnej puszczy karpackiej – Babiogórskie Ścieżki
41. U źródlisk Morza Czarnego – Babiogórskie Ścieżki
42. Stare mapy Tatr, Pienin, Wielkiej i Małej Fatry
43. 500 zagadek o Tatrach Czesław Momiatuk
44. Przez Kaukaz i Pamir do Indii Gabriel Bonvalot
45. Na beskidzkich szlakach Jan Kantyka