Zarząd od 2022 roku

Prezes Koła – Marcin GIBAS
Wiceprezes Koła – Grzegorz SZCZEPANIAK
Wiceprezes Koła – Mirosław DZIERGAS
Sekretarz Koła – Beata STEFANIUK
Skarbnik Koła – Łukasz TRĘBACZ
Członek Zarządu – Monika PONIKIEWSKA
Członek Zarządu – Krzysztof BĄK


Zarząd Koła PTTK w latach 2016-2022:

Prezes:
Grzegorz
Szczepaniak

Wiceprezes:
Marcin
Gibas
Wiceprezes:
Mariusz
Sowa
Sekretarz Koła:
Beata
Stefaniuk
Skarbnik:
Łukasz
Trębacz
Członek Zarządu:
 Ireneusz
Szczepaniak

Członek Zarządu:
Piotr
Dutkiewicz


Zarząd Koła w latach 2012-2016:

Prezes:
Grzegorz
Szczepaniak

1grzegorz_szczepaniak

Wiceprezes:
Urszula
Tomaszek

2urszula_tomaszek

Wiceprezes:
Adam
Pietraszko

3adam_pietraszko

Sekretarz
Koła:
Beata Stefaniuk
4beata_stefaniuk
Skarbnik
Koła:
Łukasz Trębacz
5lukasz_trebacz
Członek Zarządu
Koła:
Anna Wróbel
6anna_wrobel
Członek Zarządu
Koła:
Grzegorz Błachuta
7grzegorz_blachuta

Zarząd Koła w latach 2006-2012:

Prezes:
Grzegorz Szczepaniak

Wiceprezes:
Krzysztof Harężlak

Wiceprezes:
Arkadiusz Rus

Sekretarz Koła:
Beata Stefaniuk

Skarbnik:
Łukasz Trębacz

Członek Zarządu Koła:
Iwona Rus

Członek Zarządu Koła:
Szymon Rochowiak