SKŁADKI CZŁONKOWSKIE NA 2022

Uwaga członkowie Koła PTTK – Klub Górski ZDOBYWCY! Można już nabywać składki członkowskie PTTK na 2022 rok.

Składki można nabywać u Skarbnika Koła – Łukasza Trębacza lub u Prezesa Koła – Grzegorza Szczepaniaka.

Zgodnie z zarządzeniem Zarządu Głównego PTTK składka członkowska wynosi:
65 złotych – składka normalna (N),

40 złotych – składka ulgowa (U) – dotyczy:
1. rodziców lub opiekunów prawnych osób małoletnich opłacających składkę za co najmniej jedną osobę małoletnią (składka rodzinna),
2. emerytów, rencistów i osób z orzeczoną niepełnosprawnością,
3. kombatantów, inwalidów wojennych i wojskowych oraz osób posiadających status weteranów,
4. bezrobotnych,
5. osób pobierających świadczenia przedemerytalne.

30 złotych – składka ulgowa dla młodzieży (UM) – dotyczy osób małoletnich do ukończenia 18 roku życia oraz młodzież szkolna i akademicka studiująca – do ukończenia 26 roku życia.

Pierwsze 10 osób opłacających składkę otrzyma kalendarz na 2022 rok.

Składkę PTTK należy opłacić najpóźniej w terminie do 31 marca 2022 roku!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie pojawi się na stronie.


*