Relacja z Walnego Zebrania Koła PTTK – Klub Górski ZDOBYWCY

W dniu 5 kwietnia b.r. w siedzibie naszego Koła odbyło się Walne Zebranie Koła PTTK – Klub Górski ZDOBYWCY. W zebraniu uczestniczyło 18 członków Klubu ZDOBYWCY. W trakcie zebrania ustępujący Zarząd Koła złożył sprawozdanie z działalności w okresie do X 2016 do IV 2022 roku. Po przyjęciu sprawozdania ustępujący Zarząd Koła uzyskał absolutorium od Walnego Zebrania, po czym przeprowadzono wybory nowych władz Koła PTTK.

W wyniku przeprowadzonych wyborów Zarządu oraz ukonstytuowania się nowych władz w nowej kadencji skład Zarządu Koła PTTK – Klub Górski ZDOBYWCY przedstawia się następująco:
Prezes Koła  – Marcin GIBAS
Wiceprezes Koła  – Grzegorz SZCZEPANIAK
Wiceprezes Koła  – Mirosław DZIERGAS
Sekretarz Koła – Beata STEFANIUK
Skarbnik Koła – Łukasz TRĘBACZ
Członek Zarządu – Monika PONIKIEWSKA
Członek Zarządu – Krzysztof BĄK

Dodaj komentarz

Twój adres email nie pojawi się na stronie.


*