Informacje dla członków Koła PTTK – Klub Górski ZDOBYWCY

1. W dniu 15 grudnia 2015r. w siedzibie Oddziału Babiogórskiego PTTK w Żywcu ogłoszono wynik XVI Konkursu Fotograficznego zorganizowanego przez Koło Miejskie PTTK w Żywcu pt. „SZUKAJĄC PIĘKNA W GÓRACH”. W konkursie tym uczestniczyli członkowie z wielu kół i klubów Oddziału Babiogórskiego PTTK oraz osoby spoza naszego Oddziału. Miło mi poinformować, że nasz kolega Wojciech Sanetra zajął drugie miejsce w konkursie, a kilku ZDOBYWCÓW otrzymało wyróżnienia (Szymon Rochowiak, Grzegorz Kapała, Grzegorz Szczepaniak)

Logo ZDOBYWCY tło białe2. W dniu 17 grudnia 2015r. odbyło się posiedzenie Zarządu Koła PTTK – Klub Górski ZDOBYWCY, na którym podsumowano naszą działalność. Obliczono, ze w 2015 roku w 29 imprezach turystycznych, sportowych i innych wzięło udział 626 uczestników. Liczba członków z opłaconymi składkami za 2015 rok wyniosła 174 członków.

3. W trakcie posiedzenia Zarządu Koła PTTK – Klub Górski ZDOBYWCY ustalono, że spotkanie grupy kolędniczej biorącej udział w kolędowaniu z okazji święta Trzech Króli nastąpi we wtorek 29 grudnia b.r. o godzinie 18:00 w naszej siedzibie przy ul. 3 Maja 16 w Żywcu. Na spotkanie to zapraszamy również wszystkich tych ZDOBYWCÓW, którzy w gronie przyjaciół z gór pragną pośpiewać kolędy i pastorałki.

4. Spotkanie organizacyjne w sprawie kalendarza imprez na 2016 rok odbędzie się w dniu 19 stycznia 2016r. o godzinie 18:00 w naszej siedzibie przy ul. 3 Maja 16 w Żywcu.

5. Składki PTTK na 2016 rok będzie można nabyć u Skarbnika Koła kol. Łukasza Trębacza począwszy od pierwszych dni stycznia 2016r.  i zgodnie z zarządzenie Zarządu Głównego PTTK składki te będą wynosić:
45 złotych – składka normalna (N)
25 złotych – składka ulgowa (U)
20 złotych – składka ulgowa dla młodzieży (UM) – dotyczy osób małoletnich do ukończenia 16 roku życia oraz młodzież szkolna i akademicka studiująca – do ukończenia 26 roku życia.
Z uwagi na wymogi statutowe oraz kwestie związane z ubezpieczeniem NNW składkę należ opłacić w terminie do 31 marca 2016 roku!!!

Grzegorz Szczepaniak – Prezes Koła KG ZDOBYWCY

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie pojawi się na stronie.


*