Zmarł Kol. Józef Talik – Członek Honorowy PTTK

Z przykrością zawiadamiamy,  że w dniu 12 lutego 2023 roku zmarł Kol. Józef Talik – Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Urodzony w 1949 r. W PTTK od 1966 r. Oddział Babiogórski w Żywcu. Przewodnik beskidzki II klasy, pilot wycieczek, przodownik turystyki górskiej, znakarz górskich szlaków turystycznych.
Pełnił różne funkcje w strukturach PTTK, między innymi: prezesa Koła „Szarotka” w Świnnej od 1968 r., przewodniczącego Komisji Turystyki Górskiej Oddziału w latach 1972–2017 oraz sekretarza w latach 1989–2005, a 2005–2013 prezesa Zarządu Oddziału. Wiceprzewodniczący Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej w latach 1975–1979. W latach 1998–2013 członek Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej Przodowników Turystyki Górskiej w Bielsko-Białej. W latach 2002–2005 członek Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK. Od 2010 r. członek Delegatury Zachodniokarpackiej Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK, a w latach 2014–2017 jej wiceprzewodniczący. Między innymi z jego inicjatywy i dzięki osobistej pracy fizycznej została odnowiona i wyposażona siedziba Oddziału Babiogórskiego PTTK. Zaangażowany szczególnie w sprawy wyznaczania, utrzymania i modernizacji górskich szlaków turystycznych. Współpracował z Centralnym Ośrodkiem Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie. Podejmował szereg inicjatyw popularyzujących działalność PTTK na Żywiecczyźnie. Dbał i fizycznie pracował na rzecz utrzymania dobrego stanu infrastruktury turystycznej w Beskidzie Żywieckim, między innymi przy budowie schroniska PTTK na Hali Miziowej. Nawiązał ścisłą współpracę, zwłaszcza po 1989 r. z organizacjami turystycznymi w Czechach i Słowacji. Dzięki jego umiejętności współpracy z innymi oddziałami PTTK oraz z jednostkami organizacji turystycznych Czech i Słowacji są dwie edycje Międzynarodowej Odznaki Turystycznej BESKỲDY, wprowadzonej i spopularyzowanej za jego kadencji jako prezesa Oddziału Babiogórskiego PTTK. Organizator licznych wycieczek w góry Czech i Słowacji. Odznaczony między innymi: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Turystyki”, Złotą Honorową Odznaką PTTK, Odznaką Honorową „Zasłużony Przewodnik PTTK”, godnością Członka Honorowego Oddziału Babiogórskiego PTTK, tytułem Zasłużonego Znakarza Szlaków Górskich PTTK, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”. XX Walny Zjazd PTTK nadał Kol. Józefowi Talikowi Godność Członka Honorowego PTTK.
.
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI
.
Władze Naczelne PTTK
Władze Oddziału Babiogórskiego PTTK w Żywcu
.
Ostatnie pożegnanie Kol. Józefa odbędzie się w środę 15 lutego o 15:00 na cmentarzu parafialnym w Żywcu ul. Komonieckiego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie pojawi się na stronie.


*