ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE KOŁA PTTK K.G. ZDOBYWCY

Zgodnie z uchwałą Zarządu Koła PTTK Klub Górski ZDOBYWCY z dnia 22 marca 2022 roku nr 2/2022 zapraszamy na Walne Zebranie członków Koła PTTK Klub Górski ZDOBYWCY, które odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2022 roku w siedzibie Koła w Żywcu przy ul. 3 Maja 16 o godzinie 17:00 ( pierwszy termin), a w przypadku braku quorum o godzinie 17:15 (drugi termin).

Porządek obrad Walnego Zebrania:

 1. Powitanie zebranych oraz gości.
 2. Podsumowanie okresu działalności Koła w okresie od XI 2016 r. do IV 2022 r.
 3. Zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad.
 4. Wybór komisji mandatowej i skrutacyjnej.
 5. Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła PTTK.
 6. Składanie propozycji kandydatów do Zarządu Koła PTTK oraz kandydatur na delegatów na Zjazd Oddziału Babiogórskiego PTTK w Żywcu.
 7. Wybór na członków Zarządu i delegatów.
 8. Wolne wnioski.
 9. Ogłoszenie wyników głosowania do Zarządu Koła PTTK oraz delegatów na Zjazd Oddziału.
 10. Spotkanie członków nowo wybranego Zarządu w celu ukonstytuowania się Władz Koła.
 11. Zakończenie zebrania.

Sekretarz Koła PTTK K. G. ZDOBYWCY
Beata STEFANIUK

Prezes Koła PTTK K. G. ZDOBYWCY
Grzegorz Szczepaniak

Dodaj komentarz

Twój adres email nie pojawi się na stronie.


*