Obecny skład zarządu

Marcin Gibas-prezes koła

Grzegorz Szczepaniak-wice-prezes

Mirosław Dziergas-wice-prezes

Beata Stefaniuk-sekretarz koła

Łukasz Trębacz-skarbnik

Monika Ponikiewska-członek zarządu

Krzysztof Bąk-członek zarządu