2021-09-26: Spontaniczne Spotkanie Żywczaków na Babiej Górze