2016-09-04: VI Rajd DEPTOKÓW oraz Jubileusz 40-lecia Koła BESKIDEK w Porąbce