2016-02-06: Droga Światła – wycieczka na Halę Lipowską