„Łączą nas góry” – wycieczka na Magurkę Wilkowicką