2015-10-24/25: Zakończenie górskiego sezonu letniego ZDOBYWCÓW