2015-02-07: Wycieczka na Halę Lipowską – DROGĄ ŚWIATŁA