2014-10-11: Jubileusz 10-lecia Klubu Górskiego ZDOBYWCY