2014-04-26: Rozpoczęcie letniego sezonu turystycznego – wycieczka na Lasek