2014-03-29: VII Zlot Oddziałów PTTK Woj. Śląskiego