2014-02-08: Wycieczka na Halę Lipowską DROGĄ ŚWIATŁA