2005-09-23: Wystawa z okazji 100-lecia Oddziału Babiogórskiego PTTK