2018-06-15-17: Ogólnopolskie Forum Fotografii Krajoznawczej PTTK