2006-10-21-22: Zakończenie sezonu letniego KG ZDOBYWCY